درباره ی ما

توشه اولین سامانه مسافر محور حمل مرسولات است که قرار است کار جابجایی مرسولات و سرویس های پستی را با هزینه پایین تر و دسترسی بیشتر انجام دهد.

ایده توشه این بود که سالانه مسافران زیادی از جایی به جایی می روند و آدم های زیادی در به در دنبال فردی می گردند تا جنسی را بین آن دو نقطه برایشان جابجا کند ، چرا که یا سرویس های پستی به آن نقاط سرویس نمی دهند یا اینکه این کار را با هزینه گزاف انجام می دهند .

حالا کافی بود یک سامانه ، این دو طرف را به هم معرفی و وصل کند تا به این ترتیب افراد بتوانند با هزینه ی کمتر بسته خود را ارسال کنند و مسافران هم بتوانند از سفر خود درآمدزایی کنند.

(به عنوان مثال تصور کنید شما جنسی یا دارویی را از یکی از کشورهای اروپایی می خواهید . آیا سرویس های پستی این کار را برای شما انجام خواهند داد ؟ اگر بله در چه زمانی و با چه هزینه ای؟)

بهرحال توشه از همان ابتدای راه با نظر موافق صاحب نظران روبرو شد تا جایی که در شرایطی که هنوز یک ایده اولیه بود ، از میان صدها طرح شرکت کننده در کنفرانس کارآفرینی بریج برلین جزو برندگان بهترین طرح (با نام اولیه ی بارمونی) شناخته شد (در شرایطی که عمده ی برندگان این دسته سایت را لانچ کرده بودند) تا پس از ارائه در برلین ، خیال اجرا کنندگان آن راحت شود که طرح به یاری خدا ، موفق و دارای آینده ای روشن خواهد بود.

حالا ما چند ماه پس از آن ایده ی اولیه ، امروز بر سکوی سایت ایستاده ایم و با شما سخن می گوییم و این ، آغاز راه ماست. راهی که بدون همراهی شما و شنیدن نظرات شما ، پیمودن آن خیلی آسان نخواهد بود.

پس منتظر نظرات شما هم هستیم ،

صبح یک خزان پر از انرژی ،

دفتر مرکزی کمپانی توشه.